Self-similar fold evolution under prescribed end-shortening

C.J. Budd, G.W. Hunt, M.A. Peletier

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  11 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)989-1005
  TijdschriftMathematical Geology
  Volume31
  Nummer van het tijdschrift8
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1999

  Citeer dit