Self-Replenishing Surfaces

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

83 Citaten (Scopus)
7 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Self-Replenishing Surfaces'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen