Self-regulated out-of-equilibrium polymer assemblies

Hailong Che

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

480 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • van Hest, Jan C.M., Promotor
  • Abdelmohsen, Loai K.E.A., Co-Promotor
Datum van toekenning20 sep. 2019
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4850-7
StatusGepubliceerd - 20 sep. 2019

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit