Self-organized strain engineering on GaAs (311)B : template formation for quantum dot nucleation control

Q. Gong, R. Nötzel, G.J. Hamhuis, T.J. Eijkemans, J.H. Wolter

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
115 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Self-organized strain engineering on GaAs (311)B : template formation for quantum dot nucleation control'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie