Self-organized ordered quantum dot molecules and single quantum dots (Invited)

R. Nötzel, T. Lippen, van, J.H. Wolter

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Self-organized ordered quantum dot molecules and single quantum dots (Invited)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Material Science