Self-organisation of semi-flexible rod-like particles

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
178 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Self-organisation of semi-flexible rod-like particles'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen