Self-healing systems based on disulfide-thiol exchange reactions

M.P.F. Pepels, I.A.W. Filot, B. Klumperman, J.G.P. Goossens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

228 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Self-healing systems based on disulfide-thiol exchange reactions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen