Self-efficacy support in senior computer interaction

H.H. Nap, H.P. de Greef, D.G. Bouwhuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)27-39
TijdschriftInternational Journal of Cognitive Performance Support
Volume1
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jan. 2013

Citeer dit