Self-efficacy and proactivity. Does percieved ability to alter the physical environment influence older people's adaptive problem solving behaviour?

Y.A.W. Kort, de, C.J.H. Midden, A.F.G.M. Wagenberg, van

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelSpace design and management for place making, proceedings of the 28th annual conference of the EDRA
RedacteurenM.S. Amiel, J. Vischer
Plaats van productieEdmond
UitgeverijEDRA
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit