Self-doped water-soluble conducting polymers

E.E. Havinga, L.W. Horssen, van, W. Hoeve, ten, H. Wynberg, E.W. Meijer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  86 Citaten (Scopus)
  262 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Self-doped water-soluble conducting polymers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Chemistry

  Material Science