Self-doped water-soluble conducting polymers

E.E. Havinga, L.W. Horssen, van, W. Hoeve, ten, H. Wynberg, E.W. Meijer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  85 Citaten (Scopus)
  250 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  a-Terthienyl and pyrrole, substituted with alkylsulfonate side chains, can be polymd. electrochem. without the addn. of a conduction salt. This gives rise to self-doped conducting polymers and are sol. in water in the doped state. [on SciFinder (R)]
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)277-281
  TijdschriftPolymer Bulletin
  Volume18
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1987

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Self-doped water-soluble conducting polymers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit