Self-consistent cluster approach to the homogeneous kinetic nucleation theory

V.I. Kalikmanov, M.E.H. van Dongen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  33 Citaten (Scopus)
  60 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Self-consistent cluster approach to the homogeneous kinetic nucleation theory'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Fysica en Astronomie

  Rekenkunde