Self-assembly of GaAs quantum wires grown on (311)A substrates by droplet epitaxy

M. Jo, J.G. Keizer, T. Mano, P.M. Koenraad, K. Sakoda

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Self-assembly of GaAs quantum wires grown on (311)A substrates by droplet epitaxy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie