Self-assembly and guest-host properties of dendrimers

M.W.P.L. Baars, C. Roman Vas, J.W. Weener, A.W. Bosman, E.W. Meijer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

no abstract
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)418-
TijdschriftPolymer Preprints
Volume40
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1999

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Self-assembly and guest-host properties of dendrimers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit