Self-assembling multiblock amphiphiles : molecular design, supramolecular structure, and mechanical properties

Hamed Mortazavi, Cornelis Storm

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Self-assembling multiblock amphiphiles : molecular design, supramolecular structure, and mechanical properties'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Physics

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology