Self-assembled structures from protein polymer hybrids

J.M. Hannink, J.J.L.M. Cornelissen, N.A.J.M. Sommerdijk, R.J.M. Nolte

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)U110-U110
TijdschriftAbstracts of Papers of the American Chemical Society
Volume219
StatusGepubliceerd - 26 mrt. 2000
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit