Selectivity of rhodium-catalyzed hydroformylation of 1-octene during batch and semi-batch reaction using trifluoromethyl-substituted ligands

A.C.J. Koeken, M.C.A. Vliet, van, L.J.P. Broeke, van den, B.J. Deelman, J.T.F. Keurentjes

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  18 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Selectivity of rhodium-catalyzed hydroformylation of 1-octene during batch and semi-batch reaction using trifluoromethyl-substituted ligands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering en materiaalwetenschappen

  Chemische stoffen