Selectivity of carbohydrate films as influenced by their moisture content

L.C. Menting, B. Hoogstad

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  15 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  Der Einfluss des Wassergehaltes auf die beim Trocknen pflanzlicher Säfte und Extrakte an der Flüssigkeitsoberfläche sich bildende, nahezu trockene, hydrophile Haut wurde untersucht.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)738-740
  Aantal pagina's3
  TijdschriftExperientia
  Volume23
  Nummer van het tijdschrift9
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1967

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Selectivity of carbohydrate films as influenced by their moisture content'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit