Selectivity in reactions proceeding via five-coordinated phosphorus compounds

D. van Aken

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

97 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Buck, H.M., Promotor
  • Drenth, W., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning6 jan. 1981
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1981

Citeer dit