Selective C(sp3)−H aerobic oxidation enabled by decatungstate photocatalysis in flow

G. Laudadio, S. Govaerts, Y. Wang, D. Ravelli, H. Koolman, M. Fagnoni, S. Djuric, T. Noel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

56 Citaten (Scopus)
97 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Selective C(sp<sup>3</sup>)−H aerobic oxidation enabled by decatungstate photocatalysis in flow'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen