Selective photochemical isomerizations of E,E-germacra-1(10),4,7(11)-trien-8-one

P.J.M. Reijnders, H.M. Buck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Selective photochemical isomerizations of E,E-germacra-1(10),4,7(11)-trien-8-one'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Chemical Engineering