Selective low temperature NH3 oxidation to N2 on copper-based catalysts

L. Gang, J. Grondelle, van, B.G. Anderson, R.A. Santen, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

118 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Selective low temperature NH3 oxidation to N2 on copper-based catalysts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen