Selective isomerisation of n-butene by crystalline aluminophosphates

L.H. Gielgens, I.H.E. Veenstra, V. Ponec, M.J. Haanepen, J.H.C. Hooff, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

92 Citaten (Scopus)
154 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)195-203
Aantal pagina's9
TijdschriftCatalysis Letters
Volume32
Nummer van het tijdschrift1-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit