Selective heart rate variability analysis to account for uterine activity during labor and improve classification of fetal distress

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Zoekresultaten