Selective heart rate variability analysis to account for uterine activity during labor and improve classification of fetal distress

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Selective heart rate variability analysis to account for uterine activity during labor and improve classification of fetal distress'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine and Dentistry