Selective elimination in dialkoxy-PPV precursors yielding polymers with isolated tetraalkoxy-stilbene units

A. Delmotte, M. Biesemans, B. Van Mele, M. Gielen, M.M. Bouman, E.W. Meijer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
45 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)269-273
Aantal pagina's6
TijdschriftSynthetic Metals
Volume68
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit