Selective catalytic reduction at quasi-perfect Pt(100) domains: a universal low-temperature pathway from nitrite to N2

Matteo Duca, Marta C. Figueiredo, Victor Climent, Paramaconi Rodriguez, Juan M. Feliu, Marc T.M. Koper (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

60 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Selective catalytic reduction at quasi-perfect Pt(100) domains: a universal low-temperature pathway from nitrite to N<sub>2</sub>'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen

Medicijnen en Levenswetenschappen