Selective catalytic hydrogenation of α,β-unsaturated aldehyde to unsaturated alcohol : investigation of the role of the promoter

R.M.B. Basale

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

2516 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Niemantsverdriet, J.W. (Hans), Promotor
  • Weststrate, Kees-Jan, Co-Promotor
Datum van toekenning10 dec 2013
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3504-0
DOI's
StatusGepubliceerd - 10 dec 2013

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit