Selective area growth in generic PIC technology : opening a new dimension with band gap tuning

Florian Lemaitre

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

489 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Williams, Kevin A., Promotor
  • Ambrosius, Huub P.M.M., Promotor
  • Decobert, Jean, Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning21 mei 2019
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4759-3
StatusGepubliceerd - 21 mei 2019

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit