Selective absorption of hydrophobic cations in nanostructured porous materials from cross-linked hydrogen-bonded columnar liquid crystals

G.M. Bögels, H.P.C. Kuringen, van, I.K. Shishmanova, I.K. Voets, A.P.H.J. Schenning, R.P. Sijbesma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
169 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Selective absorption of hydrophobic cations in nanostructured porous materials from cross-linked hydrogen-bonded columnar liquid crystals'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen