Selection on the road to a career : evidence of personality sorting in educational choice

C. Boone, W. Olffen, van, A.H.W.M. Roijakkers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Selection on the road to a career : evidence of personality sorting in educational choice'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Sociale wetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen