Selection of sensors and actuators based on a necessary condition for robust performance

P.P.H.H. Philips, M.M.J. Wal, van de, A.G. Jager, de

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
34 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelProc. European Control Conference, Brussels (Belgium)
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit