Selection from logistic populations

P. Laan, van der

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  3 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)169-174
  TijdschriftStatistica Neerlandica
  Volume43
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1989

  Citeer dit