Selecting a suitable appointment system in an outpatient setting

J. Vissers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

56 Citaten (Scopus)
245 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1207-1220
TijdschriftMedical care
Volume17
Nummer van het tijdschrift12
StatusGepubliceerd - 1979

Citeer dit