Selected Papers of BPM 2019 - Editorial to the Special Issue

Thomas Hildebrandt, Boudewijn F.van Dongen, Maximilian Röglinger, Jan Mendling (Gastredacteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

39 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer101902
Aantal pagina's2
TijdschriftInformation Systems
Volume104
DOI's
StatusGepubliceerd - feb. 2022

Citeer dit