Selected constructive and destructive approaches to post-quantum cryptography

Gustavo Souza Banegas

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

888 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • Lange, Tanja, Promotor
  • Bernstein, Daniel, Promotor
Datum van toekenning12 nov. 2019
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4890-3
StatusGepubliceerd - 12 nov. 2019

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit