Seismoelectric conversion for the detection of porous medium interfaces between wetting and nonwetting fluids

D.M.J. Smeulders, N. Grobbe, H.K.J. Heller, M.D. Schakel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)
6 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Seismoelectric conversion for the detection of porous medium interfaces between wetting and nonwetting fluids'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Landbouw en Biologie