Segmentators for sound analysis

D.J.H. Admiraal

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)106-109
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume1
  StatusGepubliceerd - 1966

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Segmentators for sound analysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit