Seeing the first-person perspective in dementia : a qualitative personal evaluation game to evaluate assistive technology for people affected by dementia in the home context

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
18 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Seeing the first-person perspective in dementia : a qualitative personal evaluation game to evaluate assistive technology for people affected by dementia in the home context'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen