Seeing and feeling volumes : the influence of shape on volume perception

M. Kahrimanovic, W.M. Bergmann Tiest, A.M.L. Kappers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Seeing and feeling volumes : the influence of shape on volume perception'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Kunst en humaniteit

Medicijnen en Levenswetenschappen

Sociale wetenschappen