Secure key generation from biased PUFs: extended version

R. Maes, V. van der Leest, E. van der Sluis, F.M.J. Willems

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

38 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Secure key generation from biased PUFs: extended version'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science