Sector spin coating for fast preparation of polymer libraries

B.J. Gans, de, Sanne Wijnans, D. Wouters, U.S. Schubert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Sector spin coating for fast preparation of polymer libraries'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen