Secret-key capacity regions for multiple enrollments with an SRAM-PUF

C.J. Kusters (Corresponding author), F.M.J. Willems

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
81 Downloads (Pure)
Filter
Afgelopen

Zoekresultaten