Secret-key capacity regions for multiple enrollments with an SRAM-PUF

C.J. Kusters (Corresponding author), F.M.J. Willems

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
71 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Secret-key capacity regions for multiple enrollments with an SRAM-PUF'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen