Secondary ion mass spectrometry in catalysis : the kinetics of surface reactions and preparation of catalysts

H.J. Borg

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

493 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • van Santen, Rutger, Promotor
  • Kleyn, Aart W., Promotor, Externe Persoon
  • Niemantsverdriet, Hans, Co-Promotor
Datum van toekenning23 mei 1995
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-0106-9
DOI's
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit