Second-harmonic intensity and phase spectroscopy as a sensitive method top robe the space-charge field in Si(100) covered with canged dielectrics

N.M. Terlinden, V. Vandalon, R.H.E.C. Bosch, W.M.M. Kessels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
67 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Second-harmonic intensity and phase spectroscopy as a sensitive method top robe the space-charge field in Si(100) covered with canged dielectrics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie