Second case study on the orientation of phaco hand pieces during steam sterilization

R.A.C. van Wezel, H.W.J.M. van Doornmalen, J. de Geus, S.J.A. Rutten, J.P.C.M. van Doornmalen Gomez Hoyos

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCommunicatieAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)194-197
Aantal pagina's4
TijdschriftJournal of Hospital Infection
Volume94
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 okt 2016

Citeer dit