Seawater desalination using multistage electrodialysis: upscaling from artificial salt solutions to natural seawater desalination

Gijs Jan Doornbusch

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

254 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Nijmeijer, D.C. (Kitty), Promotor
  • Borneman, Zandrie, Promotor
Datum van toekenning17 dec 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5181-1
StatusGepubliceerd - 17 dec 2020

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit