Seat discomfort of Dutch truck driver seat : a survey study and analysis

C.F. Tan, W. Chen, G.W.M. Rauterberg

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  2 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Seat discomfort of Dutch truck driver seat : a survey study and analysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering en materiaalwetenschappen

  Aarde en milieuwetenschappen

  Chemische stoffen