Search for broad Feshbach resonances un mixtures of fermionic quantun gases

T.G. Tiecke, M.R. Goosen, A. Ludewig, S.D. Gensemer, S. Kraft, S.J.J.M.F. Kokkelmans

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

10 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Search for broad Feshbach resonances un mixtures of fermionic quantun gases'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie